• ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา (Songserm Islam Soksha School)
  • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
  • โทร: 081-0955977
  • E-mail: sis.2554 @ gmail.com


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS